OFFENTLIG

Kontakt os for en uforpligtende samtale på tlf. 60 61 69 20 eller info@tp-konsulenterne.dk. Vores kontor/klinik ligger i Viborg.

Individuel terapi og Undervisning m.m.

Individuel terapi til børn, unge og forældre

Vi tilbyder ydelser efter servicelovens §52.3

  • Familiebehandling eller behandling af barnets/den unges problemer
  • Kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien
  • Individuel terapi til anbragte børn og unge

Ligeledes tilbyder vi individuel terapi:

  • Individuel terapi til børn, unge og forældre
  • 11.3 samtaleforløb med hurtig opstart

Vi er hurtige til at skabe tillid og kontakt til barnet, den unge og forældrene. Vi tænker kreativt og konstruktivt. Vi praktiserer anerkendelse på et højt niveau og ser de ressourcer som barnet, den unge og familien selv besidder. Der, hvor der er brug for støtte og kompensering, er vi ikke bange for at træde i karakter og udfylde den rolle. Vi er fagligt dygtige, ærlige, yderst ordentlige og dermed effektive. Vi har erfaring med at begå os i yderst komplekse familier med dysfunktionalitet og udadreagerende adfærd. Vi er fleksible omkring rammerne for en indsats, så den i så høj grad som muligt målrettes modtageren.

Vi afleverer selvfølgelig skriftligt materiale efter aftale.

Yderligere tilbyder vi undervisning og supervision:

  • Gruppesupervision og individuel supervision til sundhedspersonale, pædagoger, skoler, plejefamilier, socialrådgivere og terapeuter
  • Undervisning i tematikker som tilknytning og forsvarsmekanismer eller særligt tilrettelagte forløb efter ønske. Vi tilbyder desuden undervisning i personlighedsforstyrrelser, pædagogisk behandling af børn og unge udsat for omsorgssvigt og overgreb, samt undervisning i områderne: stress og depression, modoverføring, offer, krænker og borderline m.v.