SUPERVISION

Kontakt os for en uforpligtende samtale på tlf. 60 61 69 20 eller info@tp-konsulenterne.dk. Vi har kontor/klinik i Viborg.

Supervision af faggrupper:

Supervision af faggrupper, der arbejder med mennesker, som har haft svære opvækstbetingelser, været udsat for omsorgssvigt eller overgreb.

I arbejdet med omsorgssvigtede mennesker, kan det socialfaglige arbejde og den pædagogiske behandling med fordel kobles sammen med en mere terapeutisk forståelse af de bagvedliggende personlighedsmæssige vanskeligheder. Dette gør det muligt at tilrettelægge en behandling, som i højere grad imødekommer de forskellige behov.

Vi tilbyder supervision, som bidrager til at se igennem uhensigtsmæssig adfærd og som skaber forståelse for, hvad der ligger bag adfærden og hvorfor det giver mening for den enkelte.

Vi ligger stor vægt på, at der skabes tryg tilknytning mellem klienten og personalet, således at han/hun får nye oplevelser af ”voksne”, som nogen man kan stole på og få hjælp fra, så de derved kan genvinde tillid til, at andre mennesker vil dem noget godt.

En tilgang, som skaber rummelighed for klienten. Det kommer til at betyde, at han/hun bliver set og anerkendt med alle sine følelser – også de ubehagelige for dem og personalet. Tilgangen skaber hele mennesker med større forståelse og accept af sig selv. Det betyder, at han/hun får mulighed for at afvikle uhensigtsmæssig adfærd og foretage nye valg fra et mere sundt sted.

VI kan bidrage til, at personalet møder klienten på en mere hensigtsmæssig måde og at tilgangen bliver mindre konfronterende og angstprovokerende for klienten, hvilket vil føre til færre opslidende konflikter i hverdagen.

I vores supervision vil der være nysgerrighed på, hvordan klienten påvirker personalet og en undersøgelse af personalets reaktion i forhold til klienten. Hvordan undgår man som personale at gentage gamle mønstre fra klientens oprindelses-familie i et pædagogisk adfærdsregulerende miljø.

Vores erfaring er også at vores supervision  bidrager til mindre slid på personalet og at det dermed øger langtidsholdbarheden af det enkelte sundhedspersonale.